FEINETES / TAREAS 30-03-20

¡BUENOS DÍAS, FAMILIA!  /  BON DIA FAMÍLIA!

EMPEZAMOS UNA NUEVA SEMANA Y VOLVEMOS CON PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA NO ROMPER TOTALMENTE EL RITMO DE LA ESCUELA. PENSAD QUE NO SON PARA ESTRESAR SINO PARA AYUDAR.

COMENÇAM UNA NOVA SETMANA I TORNAM AMB PROPOSTES D’ACTIVITATS PER NO ROMPRE TOTALMENT EL RITME DE L’ESCOLA. PENSAU QUE NO SON PER ESTRESSAR SINÓ PER AJUDAR.

EL MONSTRUO DE COLORES  /  EL MONSTRE DE COLORS

-Mira el vídeo del cuento “El monstruo de colores y el coronavirus”.

-Mira el vídeo del conte “El monstre de colors i el corona-virus”.

-Luego habla con tus papás de cómo te has sentido y si tienes preguntas o dudas díselas a ellos.

-Després parla amb els teus papàs de com t’has sentit i si tens preguntes o dubtes els hi dius a ells.

-En la parte de arriba de un folio, copia la frase:

-A la part d’adalt d’un full còpia la frase:

EL    MONSTRE  DE  COLORS  I  EL   CORONA-VIRUS

-Después, debajo de la frase, haz un dibujo relacionado con el cuento.

Després,  davall de la frase, fes un dibuix relacionat amb el conte.

-No te olvides poner tu nombre y la fecha detrás del papel. Como te vas volviendo mayor , escribe también el tiempo que hace hoy ( frase y dibujo de la ficha-modelo del jueves-26). Ejemplo de lo que te digo:

No t’oblidis posar el teu nom i la data darrera el paper. Com vas tornant-te més gran escriu també, el temps que fa avui ( frase i dibuix de la fitxa -model del dijous-26). Exemple del que et dic:

DILLUNS 30  

Dibujos infantiles de soles. Dibujos de solesFA  SOL

   ( EL TEU NOM)

EXPERIMENTO  /  EXPERIMENT

-Pensamos que podeís tener todo el material que se necesita en casa.

-Pensam que podeu tenir tot el material que es necessita a casa.

-MUY IMPORTANTE SE TIENE QUE HACER CON UN ADULTO/ MOLT IMPORTANT: S’HA DE FER AMB UN ADULT

– Demostración de que el aire caliente sube porque pesa menos y el aire frío baja porque pesa más.  Papás antes de decirle porque ocurre preguntarle porque cree el/ ella que pasa.

Demostració de que l’aire calent puja perquè pesa menys i l’aire fred baixa perquè pesa més. Papàs abans de dir-li perquè ocorre demanar-li perquè creu  ell/a que passa.

VÍDEO

– Haz un dibujo de lo que ha pasado con las botellas y el globo. Después escribes la palabra: EXPERIMENT 

Fer un dibuix del que ha passat amb les botelles i el globus. Després escriu la paraula: EXPERIMENT 

 

 

 ADIÓS / ADÉU LES TUTORES  ROSA I SARA

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>