Educació Física 6 de maig

Hola nins i nines de 1r,

Com varen anar els jocs de l’altre dia? Espero que les vostres mans hagin descansat perquè avui un propòs 3 jocs populars més. Teniu ganes de jugar? Doncs anem a començar!

 

Joc 1: La xarranca.

  1. Per a començar aquest joc, dibuixa en terra, amb un guix o cinta de carrosser, el tauler per a jugar compost per caixes amb números de l’1 al 10. Podeu fer les caixes de diferent tamany, i emprar diferents colors. Si no tens un pati o una terrassa gran, no passa res, també podem fer-ho a casa amb cinta adhesiva tal com es mostra a les imatges.

     

  1. Per a començar a jugar necessitem una pedra petita, una bolla de paper o qualsevol objecte que es pugui llançar i no rodi. Ens situarem davant el tauler i llançarem l’objecte. El quadrat en el qual caigui es denomina “casa” i no es pot trepitjar.
  2. A continuació, començam a realitzar el circuit saltant a peu coix en els quadrats individuals, o amb els dos peus si es tracta d’un quadrat doble. L’objectiu és llançar l’objecte per tots els quadrats fins a arribar al 10 i tornar a la casella de sortida.
  3. Si perdem l’equilibri o l’objecte se surt del quadrat, es perd el torn i passa al següent jugador. Es poden afegir caselles o obstacles per a augmentar la dificultat del joc.
  4. Gana el joc el primer jugador que arribi a la casella número 10 realitzant el recorregut sense caure’s, tirar l’objecte fora del circuit o trepitjar una línia.

Vídeo explicatiu del joc de la xarranca.

 

Joc 2: L’amagatall (escondite)

Per a jugar a l’amagatall necessitarem com a mínim dues persones. Tots els jugadors menys un, s’amaguen mentre que aquest, que no s’amaga, compta fins a 20. El jugador que compta els haurà d’atrapar quan acabi de comptar. Si un jugador és atrapat, passarà a pillar.

 

Joc 3: Les 3 en retxa

Per a jugar al 3 en retxa necessitam fer un tauler de 3×3 com el que es mostra en la imatge. El podem fer a un full, en terra amb guix o dins casa amb cinta adhesiva. Per jugar necessitam dos jugadors. Un jugador serà el símbol X i l’altre O, també podem emprar fitxes o altres objectes sempre que es puguin diferenciar. El joc consisteix a anar marcant els espais del tauler alternadament (primer un jugador i després l’altre) fins a que un dels jugadors aconsegueixi fer 3 en línia. La línia pot ser horitzontal, diagonal o vertical. Si cap dels dos aconsegueix fer 3 en línia haurem de tornar a començar. 

Vídeo explicatiu del joc de les 3 en retxa.

 

TASCA:

La tasca d’aquesta setmana consistirà a enviar-me una imatge a la meva adreça electrònica (bcabellogalvez@educaib.eu) jugant a un dels tres jocs que he proposat anteriorment.

 

Repte per aquest cap de setmana: mou-te! (clica sobre la imatge)IMPORTANT! Aquesta setmana m’heu d’enviar a la meva adreça electrònica (bcabellogalvez@educaib.eu) una foto jugant a un dels tres jocs proposats. La data límit d’entrega és dimarts 12 de maig de 2020.

 

Vull recordar que hi ha uns quants alumnes que encara no m’heu enviat la primera tasca (la imatge jugant a les xapes). Pensau que m’heu d’anar enviant les tasques dins el període que s’especifica a la publicació.

 

Passau-lo bé! 😀

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hola niños y niñas de 1º,

 

¿Cómo fueron los juegos del otro día? Espero que vuestras manos hayan podido descansar porque hoy os propongo 3 juegos populares más. ¿Tenéis ganas de jugar? ¡Pues vamos a empezar!

 

Juego 1: La rayuela.

  1. Para empezar este juego, dibuja en el suelo, con una tiza o cinta de carrocero, el tablero para jugar compuesto por cajas con números del 1 al 10. Podéis hacer las cajas de diferente tamaño y emplear diferentes colores. Si no tenéis un patio o una terraza grande, no pasa nada, también podemos hacerlo en casa con cinta adhesiva tal y como se muestra en las imágenes.

     

  1. Para empezar a jugar necesitamos una piedra pequeña, una bola de papel o cualquier objeto que se pueda lanzar y no ruede. Nos situaremos delante del tablero y lanzaremos el objeto. El cuadrado en el que caiga se denomina “casa” y no se puede pisar.
  2. A continuación, empezamos realizando el circuito saltando a la pata coja en los cuadrados individuales, o con los dos pies si se trata de un cuadrado doble. El objetivo es lanzar el objeto por todos los cuadrados hasta llegar al 10 y volver a la casilla de salida. 
  3. Si perdemos el equilibrio o el objeto se sale del cuadrado, se pierde el turno y pasa al siguiente jugador. Se pueden añadir casillas u obstáculos para aumentar la dificultad del juego. 
  4. Gana el juego el primer jugador que llegue a la casilla número 10 realizando el recorrido sin caerse, tirar el objeto fuera del circuito o pisar una línea.

Vídeo explicativo del juego de la rayuela.

 

Juego 2: El escondite.

Para jugar al escondite necesitaremos como mínimo dos personas. Todos los jugadores menos uno, se esconden mientras que este, que no se esconde, cuenta hasta 20. El jugador que cuenta tendrá que atrapar cuando acabe de contar. Si un jugador es atrapado, pasará a pillar.

 

Juego 3: El 3 en raya.

Para jugar al 3 en raya necesitamos hacer un tablero de 3×3 como el que muestra la imagen. Lo podemos hacer en un folio, en el suelo con tiza o en casa con cinta adhesiva. Para jugar necesitamos dos jugadores. Un jugador será el símbolo X y el otro O, también podemos emplear fichas u otros objetos siempre que se puedan diferenciar. El juego consiste en ir marcando los espacios del tablero alternadamente (primero un jugador y después el otro) hasta que uno de los jugadores consiga hacer 3 en línea. La línea puede ser horizontal, diagonal o vertical. Si ninguno de los dos consigue hacer 3 en línea tendremos que volver a empezar.

Vídeo explicativo del juego del 3 en raya.

 

TAREA:

La tarea de esta semana consistirá en enviarme una imagen a mi dirección electrónica (bcabellogalvez@educaib.eu) jugando a uno de los tres juegos que he propuesto anteriormente.

 

Reto para este fin de semana: ¡muévete! (clica sobre la imagen)¡IMPORTANTE! Esta semana me tenéis que enviar a mi dirección electrónica (bcabellogalvez@educaib.eu) una foto jugando a uno de los tres juegos propuestos. La fecha límite de entrega es el martes 12 de mayo de 2020.

 

Quiero recordar que hay unos cuantos alumnos que aún no me han enviado la primera tarea (la imagen jugando a las chapas). Pensad que me tenéis que ir enviando las tareas dentro del periodo que se especifica en la publicación.

 

¡Pasadlo bien! 😀

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>