Recursos humans

Tutors
Especialistes
UOEP
Equip directiu
Altres
Tutors

 
A
B
C
D
E

UEECO
 
 
 
 
 

3 anys
 
 
 
 
 

4 anys
 
 
 
 
 

5 anys
 
 
 
 
 

1r EP
 
 
 
 
 

2n EP
 
 
 
 
 

3r EP
 
 
 
 
 

4t EP
 
 
 
 
 

5è EP
 
 
 
 
 

6è EP
 
 
 
 
 

Especialistes
UOEP
Contingut de la pestanya
Equip directiu
Contingut de la pestanya
Altres
Contingut de la pestanya

Oferta educativa

Ensenyament
Unitats

3 anys
3

4 anys
3

5 anys
3

1r Educació Primària
4

2n Educació Primària
4

3r Educació Primària
4

4t Educació Primària
4

5è Educació Primària
5

6è Educació Primària
5

Educació Especial Bàsica
1

CEIP SON PISÀ

El CEIP Son Pisà està ubicat a Palma de Mallorca a la barriada de Son Dameto.

Som un col·legi Públic que impartim Educació Infantil de 3 a 6 anys; Educació Primària de 6 a 12 anys i Educació Especial Bàsica.
Rep alumnes de diverses barriades de Palma com: Son Cotoner, Es Foti, Camp d’en Serralta…

El CEIP Son Pisà està adscrits als següents Instituts d’Educació Secundària per quan els nostres alumnes acaben 6è d’Educació Primària: IES Emili Darder, IES Guillem Sagrera, IES Ramon Llull, IES Joan Alcover i IES Politècnic.

El nostre centre està dividit en dues parts: Zona Infantil i zona de primària.
La zona d’infantil té una entrada pròpia per als alumnes i les seves famílies i trobem les aules de 3, 4 i 5 anys, el pati d’infantil i la sala de psicomotricitat.


La zona de primària té la seva entrada i en aquest edifici trobem les aules d’Educació Primària i Educacion Especial, el pati de primària, les diferents aules d’atenció de l’alumnat, la zona d’administració, el gimnàs, la biblioteca de centre, l’aula d’ música, el menjador i la cuina d’el centre, la sala d’actes i el local de l’Associació de Pares i Mares.