Oferta educativa

Ensenyament Unitats
3 anys 3
4 anys 3
5 anys 3
1r Educació Primària 4
2n Educació Primària 4
3r Educació Primària 4
4t Educació Primària 4
5è Educació Primària 5
6è Educació Primària 5
Educació Especial Bàsica 1