Programa de Reutilització de llibres

El Programa de reutilització de llibres té diversos objectius:
Pedagògic

  • Afavoreix la reutilització de recursos materials, fomentant l’ús racional.
  • Educa en la conservació i reutilització de llibres de text i material escolar.
  • Consolidar valors de solidaritat i respecte pel bé comú.
    Potenciar valors de cooperació, sostenibilitat i respecte pel medi ambient.

Econòmics

  • Garantir a les famílies un estalvi econòmic important.
  • Facilitat de manera cooperativa i mitjançant el sistema de préstec llibres de text, material curricular.

El centre té en propietat un banc de llibres per a tots els cursos d’Educació Primària.
El centre pot prestar aquests llibres als alumnes després de fer una sol·licitud per part de les famílies.