Secretaria

Per a qualsevol gestió administrativa cal concertar cita prèvia.
Telèfon: 971 73 0522
Seran atesos a través de la finestreta de secretaria situada al C / Félix Escolar 3

 

Para cualquier gestión administrativa es necesario concertar cita previa.
Teléfono: 971 73 05 22
Serán atendidos a través de la ventanilla de secretaría situada en la C/Félix Escolar 3