Dinamitzador lingüístic

El programa atorga el recurs d’un dinamitzador lingüístic en llengua catalana per dur a terme activitats de desenvolupament de la competència lingüística en llengua catalana (especialment oral) de l’alumnat.