Hort Escolar

A través de l’Hort Escolar desenvolupem gran quantitat de competències als alumnes: escrivim els noms de les plantes, les seves parts, els colors…; competència matemàtica: comptem, sumem, restem, classifiquem…; observem el cicle natural de naixement, reproducció i mort dels éssers vius; cuidem, reguem i ens fem responsables de la nostra escola.
Aquí podeu veure com està el nostre hort.