PROA+

El CEIP SON PISÀ está dentro del Programa per a l’Orientació, l’Avanç i l’Enriquiment Educatius PROA+, finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), en el marc del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Finalitat: El PROA+ 21-24 té com a eix fonamental el reforç institucional dels centres que presenten més complexitat educativa, amb la finalitat d’impulsar els canvis necessaris en la seva cultura organitzativa per tal de garantir l’èxit escolar de tot l’alumnat, amb especial atenció als alumnes que es troben en situació de més vulnerabilitat.

Durant el curs 2021-22 vam participar a l’Activitats de reforç per a la millora i l’èxit educatiu per a l’alumnat i famílies inclosa PAE
Està destinat a alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària que es trobin en situació vulnerable. Consta de 5 grups de 8 alumnes on se’ls farà un acompanyament escolar i un reforç educatiu que complementi les tasques docents, destinat a millorar la motivació, l’autoestima, el benestar emocional i les perspectives escolars.

“Programa finançat pel Ministeri
d’Educació i Formació Professional i per la Unió
Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència”