Oferta educativa

Ensenyament Unitats
3 anys 2
4 anys 2
5 anys 2
1r Educació Primària 3
2n Educació Primària 3
3r Educació Primària 3
4t Educació Primària 3
5è Educació Primària 3
6è Educació Primària 3
Educació Especial Bàsica 1