Fase 1_ Necessitats i oportunitats de canvi

Fase 1: Reflexió conjunta i oportunitat de transformació de centre 

Crear la necessitat i oportunitat de canvi: sensibilització

El primer pas per a transformar un centre educatiu és crear la necessitat de fer-ho. Tot i que sembla una obvietat, és l’element més rellevant i més difícil de fer emergir  de forma general, sistemàtica i acordada. No es tracta només d’una sensibilització, es  tracta de generar necessitat de canvi en una part significativa de la comunitat  educativa. Així mateix, la identificació d’aquesta necessitat de transformació ha d’anar  acompanyada de la creació d’una oportunitat per a activar palanques de  transformació. Es pretén:  

  • Reflexionar respecte a la seva situació i a la necessitat de treballar de forma  col·laborativa en un projecte de millora o innovació. 
  • Identificar les característiques clau del centre respecte a l’organització, el  lideratge, la visió de l’aprenentatge, del currículum, de la participació, ,…. 
  • Generar necessitat de canvi en els professionals del centre. 

 

Crear coalició: creació de l’equip impulsor 

En aquesta primera fase, resulta essencial configurar l’Equip Impulsor com a motor de  canvi, com a primera estructura de treball que s’encarregarà de donar sortida a  aquesta necessitat i que regularà tot el procés de canvi, amb un objectiu fonamental:  garantir que es portin a terme totes les accions necessàries per a transformar el centre.  Per aquest motiu, necessitarà una comprensió profunda de la visió compartida del  canvi, de les competències per a la vida i dels principis de l’aprenentatge, així com  coneixement de quines són les pràctiques avançades més fonamentades actualment.