Fase 2_ Crear equip impulsor

Fase 2: Visió de la comunitat educativa i capacitació del centre

 

Crear la visió i l’estratègia del canvi 

Abans de començar a emprendre accions és rellevant preguntar-se on es vol arribar,  la nostra raó de ser com a centre i què volem ser. Crear una visió de centre dotarà de  sentit i propòsit les accions que el centre emprengui a curt termini, i determinarà  l’itinerari del procés de canvi que començarem a dibuixar posteriorment. Cal generar  un procés que permeti a tota la comunitat educativa participar en aquesta construcció  conjunta del què volem, ja que la visió reflecteix el consens de la comunitat educativa sobre com ha de ser el nostre centre educatiu en un futur determinat.  

En aquesta fase hi ha dues parts diferenciades: 

  • EL QUÈ (La visió) 
  • EL COM (Les estratègies) 

L’equip impulsor s’encarrega de desenvolupar aquest procés que condueixi a tota la  comunitat educativa a elaborar una visió del centre, tot organitzant i gestionant la  participació d’aquesta i creant un marc que permeti actuacions diverses alineades amb  el propòsit, els objectius de transformació i els recursos disponibles. Així doncs, la creació d’aquesta visió conjunta serà la culminació d’un procés participatiu que  comptarà amb la reflexió conjunta d’infants i joves, famílies i claustre. 

 

Comunicar i implicar 

Un cop elaborada conjuntament la visió del centre, en relació a la seva situació actual  i en el marc de transformació educativa, cal assegurar-se que el major nombre  possible de persones que conformen la comunitat educativa tinguin veu en aquest  procés, i en comparteixin la visió i l’estratègia. La base d’aquesta participació i  apoderament està en una comunicació que genera comprensió. Idealment, cada  persona dins de l’escola es compromet a fer alguna cosa al llarg dels propers anys.  Tot docent ha de participar-hi, i aquest compromís cal que s’entengui més enllà del claustre per incloure famílies, així com infants i joves. Tan important és la creació d’una  imatge vívida i creïble d’un estat futur ideal del centre, com la generació d’un  compromís profund i emocional dels membres de la comunitat educativa per assolir-lo. És a dir, cal comunicar la visió i assegurar també la força motriu que produeixi  aquest canvi.