Educació Física 14 de maig

Hola nins i nines de 3r,

Què tal el joc de mímica sobre els oficis? Va anar bé? Vàreu fer el repte de mou-te!? Esper que sí! 

Aquesta setmana acabam amb l’expressió corporal i us propòs un nou repte de mou-te!

Avui us propòs jugar al parxís d’expressió corporal.

 

Com es juga?

És un joc molt semblant al parxís “normal”, ja que també s’utilitza un dau per a poder avançar amb les fitxes al llarg del recorregut. L’objectiu és completar el recorregut amb totes les fitxes.

Poden participar de 2 a 4 jugadors, cadascun d’ells utilitzant un color diferent: groc, blau, vermell i verd. S’empren mínim 2 fitxes i màxim 4 fitxes per a cada color i cada jugador. S’utilitza un dau per a poder avançar.

El tauler del parxís d’expressió corporal té diverses zones diferenciades:

  1. Zones de sortida o cases, situades a les cantonades del tauler, dels quatre colors.
  2. Un recorregut de 68 caselles pel qual avancen totes les fitxes. 
  3. Passadís i casella final dels 4 colors, localitzats en el centre del tauler des dels quatre laterals.

 

Moviment de les fitxes

Inicialment cada jugador té dues (tres o quatre) fitxes situades a casa.

Els participants en el seu torn han de tirar el dau i avançar amb una de les seves fitxes el nombre de caselles indicat pel número obtingut, tenint en compte les següents regles:

– Només quan surt un 5 poden les fitxes sortir de casa. En cas de treure un 5 i tenir fitxes a casa, una d’elles surt obligatòriament situant-se en la casella de sortida.

– A cada casella hi ha una imatge que simbolitza una prova que s’ha de superar per poder avançar en el següent torn. Per saber en què consisteix aquesta prova, podeu consultar les dues imatges que s’adjunten a continuació. En el cas de no realitzar correctament la prova, el jugador haurà d’estar un torn sense jugar. 

– Les fitxes avancen seguint el recorregut en sentit invers a les agulles del rellotge.

– Quan una fitxa completa una volta al tauler i arriba a la casella que connecta amb el passadís del seu color, es desvia cap a la casella destino (cap al centre del tauler).

– Per a aconseguir el final del recorregut és necessari avançar el nombre exacte de caselles que resten fins a completar-lo. No és possible moure la fitxa si el número del dau és superior.

– Quan una fitxa completa el seu recorregut, és a dir, entra dins el triangle del seu color, el jugador ha d’avançar 10 caselles amb qualsevol altra fitxa que està realitzant el recorregut (no pot moure cap fitxa que estigui dins “casa”).

– Si la fitxa d’un jugador coincideix a la mateixa casella on està la fitxa d’un altre jugador (sempre que no estigui a una casella amb el punt negre o casella que indica la SORTIDA). Aquesta és menjada i s’envia a casa. El jugador que ha menjat la fitxa es compta 20 caselles amb qualsevol de les seves fitxes que estan sobre el recorregut del tauler (no us podeu comptar amb les fitxes que encara estan a casa).

Per exemple, si jo tenc la meva fitxa blava al nº 32 i el meu company de color groc llança el dau i pot moure la seva fitxa per a que quedi també al nº32. Ell es menjarà la meva fitxa, es comptarà 20 caselles amb qualsevol fitxa que tengui en el tauler (sense poder utilitzar les que estan a casa) i jo hauré de col·locar la meva fitxa a la meva casa i esperar a treure un 5 per poder avançar amb ella.

– Guanya el primer jugador que arriba amb totes les seves fitxes a la casella final del seu color, és a dir, al triangle central del seu color.

 

Repte per aquest cap de setmana: mou-te! (clica sobre la imatge i avança el vídeo fins al minut 1:15)

 

Aquesta setmana no m’heu d’enviar al meu correu cap activitat. 

 

  • Si algú té alguna tasca endarrerida (el vídeo del ball o el vídeo de mímica), podeu posar-vos al dia aquesta setmana i enviar-me les tasques al meu correu (bcabellogalvez@educaib.eu).

 

Ànim! Fins la setmana que ve! 😀

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hola niños y niñas de 3º,

¿Qué tal el juego de mímica sobre los oficios? ¿Fue bien? ¿Hicisteis el reto de ¡muévete!? ¡Espero que sí!

Esta semana acabamos con la expresión corporal y os propongo un nuevo reto de ¡muévete!

Hoy os propongo jugar al parchís de expresión corporal

 

¿Cómo se juega?

Es un juego muy parecido al parchís “normal”, ya que también se utiliza un dado para poder avanzar las fichas a lo largo del recorrido. El objetivo es completar el recorrido con todas las fichas.

Pueden participar de 2 a 4 jugadores, cada uno de ellos utilizando un color diferente: amarillo, azul, rojo y verde. Se utilizan mínimo 2 fichas y máximo 4 fichas per cada color y cada jugador. Se utiliza un dado para poder avanzar.

El tablero del parchís de expresión corporal tiene diversas zonas diferenciadas:

  1. Zonas de salida o casas, situadas en las esquinas del tablero, de los cuatro colores. 
  2. Un recorrido de 68 casillas por el cual avanzan todas las fichas.  
  3. Pasillo y casilla final de los 4 colores, localizados en el centro del tablero desde los cuatro laterales. 

 

Movimento de las fichas

Inicialmente cada jugador tiene dos (tres o cuatro) fichas situadas en casa.

Los participantes en su turno tienen que tirar el dado y avanzar con una de sus fichas el número de casillas indicado por el número obtenido, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

– Solo cuando sale un 5 pueden las fichas salir de casa. En el caso de sacar un 5 y tener fichas en casa, una de ellas sale obligatoriamente situándose en la casilla de salida.

– En cada casilla hay una imagen que simboliza una prueba que se tiene que superar para poder avanzar en el siguiente turno. Para saber en qué consiste esta prueba, podéis consultar las dos imágenes que se adjuntan a continuación. En el caso de no realizar correctamente la prueba, el jugador estará un turno sin jugar.

– Las fichas avanzan siguiendo el recorrido en sentido inverso a las agujas del reloj.

– Cuando una ficha completa una vuelta al tablero y llega a la casilla que conecta con el pasillo de su color, se desvía hacia la casilla destino (hacia el centro del tablero).

– Para conseguir el final del recorrido es necesario avanzar el número exacto de casillas que faltan hasta completarlo. No es posible mover la ficha si el número del dado es superior.

– Cuando una ficha completa su recorrido, es decir, entra dentro del triángulo de su color, el jugador tiene que avanzar 10 casillas con cualquier otra ficha que esté realizando el recorrido (no puede mover ninguna ficha que esté dentro de “casa”).

– Si la ficha de un jugador coincide con la misma casilla dónde está la ficha de otro jugador (siempre que no esté en una casilla con el punto negro o en una casilla que indica la SALIDA). Ésta es comida y se envía a casa. El jugador que ha comido la ficha se cuenta 20 casillas con cualquiera de sus fichas que están sobre el recorrido del tablero (no os podéis contar con las fichas que aún están en casa).

Por ejemplo, si yo tengo mi ficha azul en el nº32 y mi compañero de color amarillo lanza el dado y puede mover su ficha para que quede también en el nº32. Él se comerá mi ficha, se contará 20 casillas con cualquier ficha que tenga en el tablero (sin poder utilizar las que están en casa) y yo tendré que colocar mi ficha en mi casa y esperar a sacar un 5 para poder avanzar con ella.

– Gana el primer jugador que llega con todas sus fichas en la casilla final de su color, es decir, al triángulo central de su color. 

 

Reto pera este fin de semana: ¡muévete! (clica sobre la imagen y avanza el vídeo hasta el minuto 1:15)

 

Esta semana no me tenéis que enviar a mi correo ninguna actividad. 

 

  • Si alguien tiene alguna tarea atrasada (el vídeo del baile o el vídeo de mímica), os podéis poner al día esta semana y enviarme las tareas a mi correo electrónico (bcabellogalvez@educaib.eu).

 

¡Ánimo! ¡Hasta la semana que viene! 😀

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>