Auxiliar de conversa

Es un programa dirigit a potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera mitjançant la provisió d’auxiliars de conversa nadius als centres educatius.

Els auxiliars de conversa representen una referència lingüística i cultural autèntica als centres educatius i la seva col·laboració amb les mestres d’anglès té una incidència considerable en la millora de la comunicació en llengua estrangera.