Convivència al centre

Al CEIP Son Pisà entenem que la bona convivència entre totes les persones de centre és un requisit per millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge.
És per això que realitzem setmanalment a totes les aules activitats dissenyades principalment per crear cohesió de grup, aprendre habilitats socials, aprendre noves maneres de resoldre conflictes i com escoltar els altres.
Els mestres també vam realitzar activitats per fomentar la comunicació, la bona convivència i el treball en equip.